Loading...

GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2

Servidor G Download MP4
▶ CAFÉ KHỞI NGHIỆP phát sóng vào 7h sáng Thứ 6 hàng tuần trên HTV7. Một chương trình truyền hình do HTV7 phối hợp thực hiện cùng TV Hub Entertainment & Media Group độc quyền sản xuất năm 2018.
▶ CAFÉ KHỞI NGHIỆP – Chương trình dành cho những người trẻ nhiệt huyết, có đam mê và có hoài bão ghi dấu ấn của mình trên thương trường.

▶ Chương trình là nơi các Start up đã, đang và sắp thành công gặp gỡ, chia sẻ về những chông gai trên con đường thực hiện mơ ước của cuộc đời mình.

▶ CAFÉ KHỞI NGHIỆP là nơi lan toả ngọn lửa năng lượng của tuổi trẻ, của đam mê - DÁM NGHĨ DÁM LÀM.

▶ Chương trình mang đến thông điệp LÀM GIÀU RẤT KHÓ, nhưng chỉ cần bạn CÓ TRÍ TUỆ VÀ TẦM NHÌN, CƠ HỘI THÀNH CÔNG luôn NẰM TRONG TAY BẠN.

Tập 1: http://showclipaz.com/tn98YB0VQL0
Tập 2: http://showclipaz.com/wE6CeJDYRQs
Tập 3: http://showclipaz.com/St0JnPrFO6Y
Tập 4: http://showclipaz.com/Qu_Ab4W-Vk0
Tập 5: http://showclipaz.com/UknQfurQHpw
Tập 6: http://showclipaz.com/dRQVgcKZiAk
Tập 7: http://showclipaz.com/DzyveeVKwEs
Tập 8: http://showclipaz.com/nHPXDFpWsmc
Tập 9: http://showclipaz.com/U2ORbVWuQPY
Tập 10: http://showclipaz.com/Y0_Gn1Df0zA
Tập 11: http://showclipaz.com/1KL0JM0c43k
Tâp 12: http://showclipaz.com/8oAgvENSefA
Tập 13: http://showclipaz.com/mamlrF5SRWk
Tập 14: http://showclipaz.com/YTTRFxEAk_U
Tập 15: http://showclipaz.com/ED-a3frLvV4
Tập 16: http://showclipaz.com/ox5d-5Hr8DY
Tập 17: http://showclipaz.com/NuYIycf2M5k
Tập 18: http://showclipaz.com/RDWY6T3b0jo
Tập 19: http://showclipaz.com/_eGn1cz0Zak
Tập 20: http://showclipaz.com/eW45Mupc4_k
Tập 21: http://showclipaz.com/HJ3900hRPP4
Tập 22: http://showclipaz.com/7rTvh8ey49A
Tập 23: http://showclipaz.com/Q2MJbSkGClU
Tập 24: http://showclipaz.com/L0sKAo_Pu4U
Tập 25: http://showclipaz.com/J1FE2s-3Jp0
Tập 26: http://showclipaz.com/Vw3Gw6KIb58

#cafekhoinghiep #khoinghiep #startup #lamgiau

© Bản quyền thuộc về TV HUB Media Company
1280 GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, 720 GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, cafe GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, ca phe khoi nghiep GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, khởi nghiệp GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, lam giau GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, làm giàu GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, bí quyết làm giàu GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, bi quyet lam giau GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, kien thuc khoi nghiep GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, y tuong khoi nghiep GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, startupcfkn GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, cfkn tap 26 GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, ca phe khoi nghiep tap 26 GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, cafe kn GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, cafe khoi nghiep GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, khoi nghiep thanh cong GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, cau chuyen khoi nghiep GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, khoi nghiep tap 26 GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, goviet GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, go viet GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, ca phê khởi nghiệp GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, cafe khởi nghiệp tập 26 GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, bí quyết khởi nghiệp GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, câu chuyện khởi nghiệp GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, làm gì để khởi nghiệp GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, khiến thức khởi nghiệp GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2, kiến thức kinh tế GO VIET Đối Đầu GRAB Chia Sẻ Xu Hướng Siêu Ứng Dụng Trong Tương Lai | Café Khởi Nghiệp Tập 26 Mùa 2,
Видео канала: Café Khởi Nghiệp
Loading...

Vídeos relacionados

"Vua Gốm Sứ Việt" Lý Ngọc Minh Chia Sẻ Câu Chuyện Khởi Nghiệp & Làm Giàu Từ Tài Nguyên Bản Địa Tập 830:53"Vua Gốm Sứ Việt" Lý Ngọc Minh Chia Sẻ Câu Chuyện Khởi Nghiệp & Làm Giàu Từ Tài Nguyên Bản Địa Tập 8TQKS - Đầu tư bất động sản với 1 tỷ đồng (P1)23:43TQKS - Đầu tư bất động sản với 1 tỷ đồng (P1)GO VIET THU PHÍ 20%, NÊN NGHỈ HAY CHẠY TIẾP?22:24GO VIET THU PHÍ 20%, NÊN NGHỈ HAY CHẠY TIẾP?Shark Louis Nguyễn Và Hành Trình  Đưa Nông Sản Việt Đến Quốc Tế | Café Khởi Nghiệp Tập 30 | Mùa 232:16Shark Louis Nguyễn Và Hành Trình Đưa Nông Sản Việt Đến Quốc Tế | Café Khởi Nghiệp Tập 30 | Mùa 2Le Tham Duong Muốn Thành công phải có Ý chí, Âm mưu, Hành động2:40:16Le Tham Duong Muốn Thành công phải có Ý chí, Âm mưu, Hành độngQuản lý tài chính: Thế nào để Tiền sinh ra Tiền - Cafe sáng với VTV319:55Quản lý tài chính: Thế nào để Tiền sinh ra Tiền - Cafe sáng với VTV3Chủ Tịch Tập Đoàn Yeah1: 30 Tuổi Cầm 40 Tỷ, Đốt Sạch Trong 6 Tháng | Số 2 - Tầm Nhìn Tương Lai Số43:15Chủ Tịch Tập Đoàn Yeah1: 30 Tuổi Cầm 40 Tỷ, Đốt Sạch Trong 6 Tháng | Số 2 - Tầm Nhìn Tương Lai SốQuốc Gia Khởi Nghiệp - Tập 1 | Lê Đăng Khoa chia sẻ con đường tạo lập thành công25:20Quốc Gia Khởi Nghiệp - Tập 1 | Lê Đăng Khoa chia sẻ con đường tạo lập thành côngĐừng mong chờ sự thương hại - Tiến Sĩ Lê Thẩm Dương 20181:43:40Đừng mong chờ sự thương hại - Tiến Sĩ Lê Thẩm Dương 2018Các cá mập ĐƯỢC và MẤT gì sau khi tham gia Shark Tank?- Tin Tức VTV2413:34Các cá mập ĐƯỢC và MẤT gì sau khi tham gia Shark Tank?- Tin Tức VTV24Vì sao máy bay không bay theo đường thẳng?11:25Vì sao máy bay không bay theo đường thẳng?Giới siêu giầu nghĩ gì  - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng gặp gỡ tập đoàn viettel - Phần 1!1:01:32Giới siêu giầu nghĩ gì - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng gặp gỡ tập đoàn viettel - Phần 1!CEO Nguyễn Xuân Phú - Path to Success ( VTC News 2013 ) Part 122:32CEO Nguyễn Xuân Phú - Path to Success ( VTC News 2013 ) Part 1Shark Tank Việt Nam Tập 14 Full | Vỡ Nợ, Startup Đi Chạy Xe Ôm Kiếm Tiền Khởi Nghiệp Gọi Vốn 8 Tỷ46:41Shark Tank Việt Nam Tập 14 Full | Vỡ Nợ, Startup Đi Chạy Xe Ôm Kiếm Tiền Khởi Nghiệp Gọi Vốn 8 Tỷ[FULL P1/2] LƯƠNG 5TR CÓ MUA ĐƯỢC NHÀ 3 TỶ? | RADIO NHÀ ĐẸP & CHUYÊN GIA #124:33[FULL P1/2] LƯƠNG 5TR CÓ MUA ĐƯỢC NHÀ 3 TỶ? | RADIO NHÀ ĐẸP & CHUYÊN GIA #1Saigon Food Và Hướng Đi Sáng Tạo Cho Ngành Thực Phẩm Ăn Liền | Café Khởi Nghiệp Tập 27 | Mùa 228:19Saigon Food Và Hướng Đi Sáng Tạo Cho Ngành Thực Phẩm Ăn Liền | Café Khởi Nghiệp Tập 27 | Mùa 2Khởi Nghiệp Vì Cảm Thấy “Nợ” Quốc Gia Thương Hiệu Về Tự Động Hóa | Shark Tank Việt Nam | Mùa 214:20Khởi Nghiệp Vì Cảm Thấy “Nợ” Quốc Gia Thương Hiệu Về Tự Động Hóa | Shark Tank Việt Nam | Mùa 2Quản lý tài chính: Sức mạnh của lãi suất kép -  Cafe sáng với VTV314:04Quản lý tài chính: Sức mạnh của lãi suất kép - Cafe sáng với VTV3Shark Việt Tiết Lộ Bí Quyết Tư Duy Khác Biệt Tạo Thành Công | Café Khởi Nghiệp Tập 22 | Mùa 230:14Shark Việt Tiết Lộ Bí Quyết Tư Duy Khác Biệt Tạo Thành Công | Café Khởi Nghiệp Tập 22 | Mùa 2TQKS - Giới văn phòng đầu tư gì với nguồn vốn ít?30:48TQKS - Giới văn phòng đầu tư gì với nguồn vốn ít?
Loading...