Loading...

Gói hội viên Grab - Tiết kiệm thông minh

Loading Player ...
Cuộc chiến Tiết Kiệm hay Chi Tiêu của nhà Xìn - Ri đã đến hồi gây cấn. Chàng Xìn vừa được “độ" cho tuyệt đỉnh bí kíp của vị thần tiên tỉ tỉ nọ, trở thành Hội Viên Grab, tiết kiệm thông minh, tiêu xài cả tháng mà vẫn có dư!

Đăng kí ngay Gói Hội Viên Grab giúp bạn sử dụng các dịch vụ Grab, với chi phí tiết kiệm lên đến 50% ngay hôm nay:
💚 Có nhiều gói hội viên khác nhau, để bạn lựa chọn.
🤝 Thanh toán bằng ví Moca trên ứng dụng Grab.
🔄 Tự động gia hạn theo chu kỳ.
🎁 Mỗi gói hội viên sẽ bao gồm nhiều các mã ưu đãi với số lượng và giá trị khác nhau, áp dụng cho từng dịch vụ tương ứng trên ứng dụng Grab. Mã ưu đãi được lưu trong mục "My Rewards".

Xem thêm thông tin về Gói Hội Viên Grab tại: http://grb.to/TietKiemThongMinh

#GoiHoiVienGrab #TietKiemThongMinh
#CanGiGrabNay #SieuUngDungChoCuocSongHangNgay

Видео канала:
Categorias de vídeos:
Loading...

Vídeos relacionados

Loading...