Loading...

Snapseed ( Hướng dẫn sử dụng công cụ Phơi Sáng Kép )

Servidor G Download MP4
Được các bạn quan tâm và hỏi mình cách chỉnh sửa ghép ảnh trên ứng dụng Snapseed , thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa ảnh rất đơn giản và hiệu quả trên ứng dụng này nhé....

● Nguồn music : Yêu
● Video editor: HNA
- Facebook: http://www.facebook.com/hoang.ngocan.35
_______________Support Author_______________
● Follow TheFatRat:
+ Youtube: http://goo.gl/5UjMjg
+ Twitter: http://twitter.com/ThisIsTheFatRat
+ Facebook: http://www.facebook.com/thisisthefatrat
+ Google+: http://plus.google.com/+TheFatRat
+ Soundcloud: http://soundcloud.com/thefatrat

● Follow Tasty:
+ YouTube: http://showclipaz.com/tastynetwork
+ Facebook: http://facebook.com/tastynetwork
+ Twitter: http://twitter.com/tastynetwork
+ Google+: http://google.com/+tastynetwork
+ Soundcloud: http://soundcloud.com/tastynetwork
+ Instagram: http://instagram.com/tastynetwork
➞ Music Released and Provided by Tasty
➞ Song Title: TheFatRat - Never Be Alone http://showclipaz.com/iyWjKQo9-m8
➞ Song Title: TheFatRat - Windfall http://showclipaz.com/Bamvg4Icmi0
➞ Song Title: TheFatRat - Xenogenesis http://showclipaz.com/_nabH71Bgyc

Видео канала:
Categorias de vídeos:
Loading...

Vídeos relacionados

Loading...