Loading...

Tôi đã đăng video. Học ngôn ngữ duolingo 000.016 với google dịch

Servidor G Download MP4
Để ý mô tả có thể dùng tiếng việt và tiếng anh./Notice the description can use Vietnamese and English.
Chào mừng quý khách đến với kênh youtube của tôi/Welcome to my youtube channel
Chào mừng ngày quốc tế lao động và quốc tế thiếu nhi từ 01/05 đến hết 03/06 hằng năm.
Celebrate the International Labor and International Day for children from May 1 to June 3 every year.

Видео канала: Truong phùng Quang Channel
Categorias de vídeos:
Loading...

Vídeos relacionados

Loading...